План роботи методичного об’єднання вчителів фізичної культури на 2017 – 2018 навчальний рік
 
План роботи методичного об’єднання вчителів фізичної культури на 2014 – 2015 навчальний рік
 
І засідання: Серпень 2014
 

Тематика засідання

Форма проведення

Відповідальні

Аналіз роботи методичного об’єднання.

Доповідь

Шестопал О.А.

Затвердження розподілу годин навчального плану згідно анкетування.

Виступ

Шестопал О.А.

Створення сприятливих умов для переходу на новий стандарт базової й повної загальної середньої освіти.

Виступ

Солопан О.М.

Безпека життєдіяльності на уроках фізкультури.

Виступ

Лодягіна Л.П.

 
Робота між засіданнями
 

Вид роботи

Форма проведення

Відповідальні

Організація та проведення предметних тижнів.

 

Всі вчителі

Організація роботи з обдарованими дітьми.

 

Всі вчителі

ІІ засідання: Жовтень 2014

Тематика засідання

Форма проведення

Відповідальні

Виховання в учнів інтересу до фізичного виховання.

Виступ

Шестопал О.А.

Методично – нормативна база вчителів методичного об’єднання.

Виступ

Шестопал О.А.

Формування в учнів здоров’зберігаючої компетентності на уроках фізкультури.

Виступ

Цекова І.В.

Олімпіада з предмета фізична культура.

Виступ

Ієговська М.І.

 
Робота між засіданнями
 

Вид роботи

Форма проведення

Відповідальні

Взаємовідвідування уроків.

 

Всі вчителі

Організація роботи з обдарованими дітьми.

 

Всі вчителі

ІII засідання: Січень 2014

Тематика засідання

Форма проведення

Відповідальні

Сучасний урок – як стимулювання досягнення певних висот.

Доповідь

Солопан О. М.

Акмеологічне виховання, як засіб досягнення вершин особистісного здоров’я.

Доповідь

Баєвська Л.В.

Акмеологічні технології навчання.

Доповідь

Орехова В. М.

 
Робота між засіданнями
 

Вид роботи

Форма проведення

Відповідальні

Медіаосвіта вчителів.

 

Всі вчителі

Використання ІКТ в навчально-виховному процесі.

 

Всі вчителі

 

Робота творчої групи.

 

Всі вчителі

 

ІV засідання: Березень 2014

Тематика засідання

Форма проведення

Відповідальні

Принципи єдності навчання, виховання й розвитку особистості в освітньому процесі.

Виступ

Цекова І. В.

Фізкультурно – оздоровча робота в навчальних закладах.

Виступ

Ієговська М. І.

Розвиток творчих здібностей учнів у позакласній діяльності.

Виступ

Ботвінко Н. І.

Творчі звіти вчителів, що до виконання завдань ІІ етапу науково- методичної роблеми школи.

Виступи

Всі вчителі

 
Робота між засіданнями
 

Вид роботи

Форма проведення

Відповідальні

Самоосвіта.

 

Всі вчителі

Розробка методів, технологій навчання та впровадження їх у навчальний процес.

 

Всі вчителі